Rensning af redekasser 6. februar 2022

Redekassegruppen var indkaldt til rensning af redekasser i dag klokken ti.
Otte var med på listen men kun to var mødt op på dagen grundet sygdom herunder Covid 19 ramte og aftaler til anden side.

Jørgen og jeg var klar over, at vi som følge heraf måtte stramme os an på denne særlige dag. Vi havde uafhængigt af hinanden tænkt sagen igennem, og havde medbragt egne redskaber til det forestående arbejde. Jeg havde om lørdagen båret en aluminiumstige ud til Udsigten. Herom senere.

Under spadsereturen til Museet bad Jørgen mig vente et øjeblik. Han havde forberedt sig på en tænkt opgave. Den trekantede redekasse i området ud for Vildnisset skulle klares - og det blev den således, at frontpartiet ikke vippede som det havde gjort sidste år. Fint klaret.

Starten på den egentlige rundtur blev påbegyndt fra Musset og og redekasserne i Skoven blev klaret og videre gik det mod Udsigten. Jeg undrede mig over, at en nedfaldet træløber kasse ikke længere lå på jorden, som den havde gjort i et stykke tid. Jørgen meddelte hertil, at den havde han klaret under en tidligere rundtur. Kassen sad igen ophængt på et et træs stamme.

Det kan nævnes, at mange af redekasserne, der blev renset, indeholdt redemateriale medens nogle vidnede om, at de blev brugt som overnatningssteder.

Udsigten blev nået. Her mødte vi tre naturfotografer - først Ebbe og lidt efter dukkede Jette og John op. En god lang og hyggelig samtale fandt herefter sted.
Under samtalen - nogle spændende observationer af forskellige fugle i luften. Sølvhejre, rød glente og to i agttagelser af overflyvende havørn. Humøret steg hos alle.

Før mødet med fotograferne, havde jørgen og jeg nedtaget uglekassen fra grantræet vest for Udsigten. I kassen - et spændende indhold af gedehamsenes bo. Billede vedhæftes. Da vi igen var alene, blev kassen ophængt på ny på et andet grantræ i skoven, denne gang med indflyvningshullet vendt mod nord. Jørgen og jeg var begge enige i, at det var en meget bedre placering, og at den hurtigt blev indtaget af en natugle. 🙂
Det var i den forbindelse, at stigen fra næstennaboen og reservatets stige skulle bruges. En stige og en mand på hver side af træet. En uglekasse er ganske tung.

Turen blev genoptaget og et par kasser på Husvejen blev klaret med et mere stramt ophæng og en redekasse blev flyttet.

Turen gik herefter til Svinget og videre rundt til Stenbunken, hvor en redekasse blev renset. Igen videre til den nordlige ende af Smutvejen. Hér blev fire redekasser tømt for indhold. Den næste redekasse ikke langt fra Smutvejen blev åbnet men ikke tømt. Indholdet var ganske vist mos m. m. men også med blade og fjer. Kassen var stort set fyldt op. Jeg så lidt bevægelse i materialet og tænkte, at der måske var halsbåndmus gemt i indholdet. Forstykket på kassen blev forsigtigt lukket og et søm blev igen sat i på siden af kassen. Billede vedhæftes.

Jørgen ventede på mig lidt længere fremme på vejen. Der var noget jeg skulle se. Ja - det måtte jeg give ham ret i - et meget usædvanligt indhold. På redematerialet lå små kogler fra rødel. Ganske fint at se. Vi var enige om, at undlade rensning. Måske lå endnu en mus sovende under materialet. Billede vedhæftes.

Redekasser blev igen renset og vi nåede frem til spætmejsekassen i beton.

Jeg havde netop renset en kasse i Vildnisset, da Jørgen kaldte. Der var noget jeg skulle se. Jeg gjorde store øjne. Lodret i kassen sås bitavler på højkant. Ikke fra gedehamse men ganske sikkert tavler lavet af honningbier. Igen et insekthotel - og udklægningssted for bier.

Nu igen tilbage ved Museet efter rensning af redekasserne i Bugten og i hegnet mod vest.

En sidste opgave - under kaffedrikning (vi trængte begge hertil) - var ophængning af en redekasse syd for huset. Vægge og gulv på redekassen var til stede efter tidligere at have været hængt op. Jeg havde set denne under en tidligere rundtur, og havde medbragt et tag, som blev skruet på med de medbragte skruer og skruemaskine.

39 redekasser blev renset under rundturen i reservatet.

Et par tilfredse herrer kunne se tilbage på en rigtig god arbejdsdag med gode oplevelser og ganske fint vejr. Vi tog afsked med hinanden ved 14.30 - tiden. Ti minutter senere blev området ramt af en kraftig haglbyge og efterfølgende regn.

Nu planlægges en arbejdsdag med bygning af - som Jørgen foreslog - mindst ti redekasser. Det bliver sikkert til flere. Der er plads til dem i reservatet var vi igen enige om.

En stor tak til Jørgen for et prima samarbejde.

Med venlig hilsen

Henning
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk