400 frivillige timer har medlemmerne lagt i renovering af vejen rundt i reservatet

30 medlemmer af fuglereservatet har haft gang i skovle og spader medio september 2011 – ikke mindre end 400 timer er der brugt til bl.a. at renovere veje og stier i reservatet.

Hovedprojektet har været renovering og genopretning af den 2 km lange sti rundt i reservatet. Mere end 500 kubikmeter grusmaterialer er der lagt på stien. Rigtig mange frivillige medlemmer har ydet en stor indsats med skovle, river, motorsave og beskæresakse.

På et tidspunkt var der 3 traktorer og to tipvogne i gang – så gravemaskinen havde rigeligt at gøre for at følge med.

Det store genopretningsprojekt er kommet i stand med tilskud fra LAG-Ringsted, der allerede i forbindelse med foreningens køb af reservatet, var positive omkring tanken om at gøre Kværkeby Fuglereservat tilgængeligt – også for handicappede. Og hele renoveringsprojektet har netop drejet sig om tilgængeligheden i reservatet.

To lørdage og søndage blev der bl.a. sået græs på de renoverede stier, der igen skal fremstå grønne. Verdens største frøfirma DFL-Trifolium ved adm. direktør Truels Damsgaard har været så venlige at stille græsfrø og konsulentbistand til rådighed. Det sikrer at græsset bliver så stærkt som muligt og kan tåle belastning med handicapbil.

Renoveringen af stien betyder, at den fra foråret 2012 vil være brugbar for svagtgående og mennesker med kørestole. Et stort ønske som foreningen har haft fra starten og en vision der arbejdes målrettet efter.

Billedtekst:

I henved 14 dage har mere end 30 medlemmer arbejdet ihærdigt på at gøre reservatet endnu mere tilgængeligt for mennesker med nedsat funktion.

Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk