Fuldt hus ved fuglereservatets generalforsamling

Traditionen tro, var der fuldt hus ved fuglereservatets årlige generalforsamling, der i år blev holdt i Landsbyhuset i Gyrstinge. Mere end 60 medlemmer var mødt frem og blev indledningsvis underholdt af tidligere TV-vært Flemming Rune, der levende fortalte om de udsatte bævere i å-systemet omkring Arresø i Nordsjælland.
Efter udsættelsen trives bæveren i bedste velgående og bestanden vokser nu stille og roligt og bidrager til at vådområderne får det bedre – ikke mindst takket være bæverens dæmninger, der kan blive op til 2 meter højde.

Peter Hansen berettede under generalforsamlingen, at reservatet sluttede året 2016 med ikke mindre end 401 husstandsmedlemmer – ca. halvdelen fra Ringsted Kommune og den anden halvdel fra resten af Sjælland. Fuglereservatet havde i 2016 flere arrangementer end nogensinde og med rigtig mange besøgende. Reservatet har til stor glæde for medlemmer og besøgende ofte besøg af bl.a. isfugl, havørn, fiskeørn og rørdrum. F.eks. blev der for nogle få dage siden set silkehaler, viber og lille gråsisken i reservatet.

Fuglereservatet står med medlemmernes hjælp flottere end nogensinde og kan tilbyde guidede omvisninger for bl.a. mennesker med nedsat funktion. Er der ønske om det, er det blot at kontakte foreningen via hjemmesiden www.fuglereservat.dk . Her kan man også få et indblik i datoerne for de mange arrangementer i 2017.

Merete Sørensen blev indvalgt i bestyrelsen til erstatning for Kristen L. Christensen, der ønskede en pause i bestyrelsesarbejdet. Kristen har været aktiv i bestyrelsen siden foreningens start og har ydet en stor og ansvarsfuld indsats.
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk