krible krable - Naturens dag 11. september 2016

Vores børn kommer for lidt ud i naturen
En ny undersøgelse viser, at næsten halvdelen af de danske forældre mener, at deres børn ikke kommer nok ud i naturen. Computer, tv, dårligt vejr og manglende tid er nogle af forhindringerne.

Børn er mindre i naturen end bedsteforældrene var
Uden konkrete naturoplevelser mister børnene følelsen af samhørigheden med naturen og forståelsen af, at naturen er vores livsgrundlag. Derfor er det alvorligt, at en undersøgelse fra 2015 viser, at børns dagligdag har ændret sig markant de seneste år. I dag er børn kun halvt så meget i naturen, som deres bedsteforældre var, da de var børn og det går den forkerte vej.
- Men det er sundt for børn at være i naturen, fordi de udvikler sig – både mentalt og fysisk, siger Søren Andkjær, lektor på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet

Han understeger, at det er vigtigt, at børnene kommer ud at røre sig. Børnene udvikler deres motorik, identitet og sociale kompetencer, og de bliver stillet over for en masse udfordringer.

– Et sundt børneliv indeholder naturoplevelser og frisk luft. Det er et grundlæggende behov som søvn og sund mad, og det er først og fremmest forældrenes ansvar, at børnene kommer ud. Der er brug for at gøre noget, når forældrene selv indrømmer, at deres børn ikke kommer nok ud. Vi husker at lufte vores hunde, men glemmer at vores børn har nogen af de samme grundlæggende behov!

På jagt efter små dyr i vandet.
Søndag den 11. september havde børn og voksne en rigtig god mulighed for at rette op på dette. Her havde Kværkeby Fuglereservat sammen med Danmarks Naturfredningsforening inviteret til krible krable tur. Det var der 29 børn i alle aldre og forældre og bedsteforældre, der sagde ja tak til.
Turen i dag startede med, at vi gik ned til museet, hvor blev budt velkommen af Hannah Ring fra Danmarks Naturfredningsforening, der fortalte lidt om udvalgte dyr og fugle og stillede nogle spørgsmål, der ind imellem gav overraskende svar. Derefter gik deltagerne ned i den nordre ende af reservatet, hvor der er så lavvandet, at ingen burde kunne komme til skade.
Med de udleverede fangstnet gik børn og voksne med stor entusiasme i gang med fange og studere, hvad de havde fået i nettet. Det var vandhulsdyr som vandkalve, skøjteløbere, vandtæger, tanglopper, snegle og muslinger og mange flere, som blev hældt op i hvide plastikbakker, hvor de kunne studeres nærmere og måske bestemmes ved hjælp af plancher og håndbøger. Bl.a. blev der fanget en kæmpebille, en ca. 4 cm stor Vandkær som vakte stor opmærksomhed og det stakkels kræ måtte finde sig i, at flere barnehænder ville prøve om det kriblede og krablede, når man holdt den. Men til sidst var dens trængsler ovre og den blev sendt tilbage til dens rette element, vandet.
Alle havde en rigtig god og hyggelig dag. Vejret var strålende og Kværkeby Fuglereservat viste igen sin store eksistensberettigelse, hvor værdifuldt det er, at vi har et sådan område lige midt i hjertet af Ringsted Kommune.



Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk