Foredrag om havørnene på Midtsjælland den 13. marts 2019

Tæt på havørnene
Ørnekenderen Frank Wille kunne onsdag aften diske op med et super spændende og lærerigt foredrag i Vigersted forsamlingshus. Et foredrag der trak mere end fuldt hus, med en masse lokale fugleinteresserede suppleret med besøgende fra hovedstaden og resten af Sjælland.

Det blev til mange gode lokale historier om havørnene i Humleore Skov - med de mest fantastiske billeder af de store ørne fotograferet ved nogle småsøer i Vigersted. Fortællingen var så intens, at man nærmest blev i familie med de store fugle. Meget få fuglekikkere har været så tæt på havørnene som Frank Wille. Frem for at ”skyde med spredehagl”, har Frank Wille fulgt ørne-familierne i Humleore, i Sorø og ved Tystrup Bavelses søerne meget tæt og i et utal af timer. Han kender ørnene enkeltvis og han kender deres unger. Han kan simpelthen kende dem på fjerdragten og deres personlighed - og om de er 2, 4 eller 12 år.

Lidt pudsigt har han via ringmærkning iagttaget, at hunnerne i Humleore og i Sorø kommer fra samme område i Tyskland, hvor de for år tilbage blev mærket ca. 12 km fra hinanden. Begge hunner har slået sig ned og ynglet på Midtsjælland.
For Frank Wille er det med stor glæde at fugle med de helt store vingefang, er i markant fremgang i Danmark i disse år. Både havørne, rød glente, ravn, fiskeørn m.fl. har nu de rette betingelser og stiger i antal. Desværre ser det derimod rigtig skidt ud for viben, lærkerne, stærene og mange andre mindre fugle. Mange af de helt almindelige arter, som har været en del af hverdagen for bare nogle få år siden. Og det er rigtig tankevækkende iflg. Frank Wille.

Frank Wille fortalte også levende om hans mange observationer af havørne i Grønland gennem en lang årrække – igen suppleret af de mest fantastiske billeder.

Foredraget blev arrangeret af Kværkeby Fuglereservat som en del af årets mange arrangementer. Den overvældende store interesse kom dog lidt bag på arrangørerne.
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk