Rosengårdsstien 20. juni 2019

Fire medlemmer mødte op til en hyggelig tur i et af reservatets naboområder. Vi gik rundt - med uret - og fik rig lejlighed til at snakke om planter og fugle på den skønne vandring.
En ung buk gemte sig i græsset ved Rosengårdssøen, den troede sig nok usynlig, men vi studerede den i lang tid. I samme område fandt vi blomstrende Kær-Storkenæb, en meget sælden plante, lige bortset fra Midtsjælland, hvor den ses her og der.
Seks dejlige kilometre!
Jon
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk