Fuglenes Dag 31. maj 2015

Kl. 10 var 60 naturinteresserede mødt op til en rundvisning i et lidt blæsende, men godt vejr. De mange fremmødte blev delt i to grupper med hver sin guide. Den ene med Gunner Goddik og den anden med Merete Sørensen.

Undervejs blev det til mange spændende iagttagelser. Bl.a. fik nogle besøgende set isfuglen, andre et rugende sjaggerpar, digesvaler, strandskader, troldænder, gravænder, svaner med svællinger, rørspurv og mange flere.

Undervej blev der fortalt om etableringen af reservatet for ca. 45 år siden og der blev fortalt om foreningen Kværkeby Fuglereservats Venner, der nu rummer 330 husstandsmedlemmer og er ejere af reservatet siden ultimo 2010.

Mange besøgte reservatet for første gang og var positivt overrasket over alle de gode oplevelser reservatet byder på. Og flere lykønskede foreningen med den flotte donation fra Lions på kr. 10.000, som skal hjælpe med til at handicappede og medborgere med funktionsnedsættelse kan få mulighed for at besøge reservatet. Pengene skal bl.a. benyttes til guidede ture for Ringsted kommunes institutioner.

Sidst på turen blev der også hørt nattergal, hvilket var en stor glad overraskelse for dem der hørte denne smukke fuglesang for første gang i deres liv. Det blev også til en flot iagttagelse af den røde glente med splithalen – en af vore største rovfugle. Der blev også observeret en drabelig kamp mellem en musvåge og en rørhøg der forsvarede sin rede.

Næste store åbne arrangement, hvor alle kan deltage, er ”De Vilde Blomsters Dag” den 14. juni kl. 10. Dette er endnu et af kommunens Blå Flag arrangementer, der samler rigtig mange besøgende.
 
Klik på nedenstående billeder for at se dem i stor størrelse
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk