Generalforsamling 2012

Flot opbakning til fuglereservatet på generalforsamlingen

Ud af foreningens 270 husstandsmedlemmer havde mere end 60 medlemmer en god aften i Anlægspavillonen ved Fuglereservatets årlige generalforsamling den 23. februar.

Af beretningen fremgik det bl.a. at der i 2011 var ydet en markant og stor indsats af medlemmerne i form af frivillige arbejdstimer. Mange af de op mod 2000 timer er brugt i forbindelse med LAG-tilsagnet, som er et tilskud, som er ydet via kommunale og EU-midler.

Her indgik bl.a. anlæg af parkeringsplads til 20 biler, renovering af 2 km vej rundt i reservatet, nye borde, bænke og fuglekasser. Hertil kommer opsætning af sikkerhedsposter og indkøb af sikkerhedsudstyr.

Også en større oprensning af udsigtskiler og kanaler i reservatet blev gennemført i 2011. Dette arbejde blev udført med en gravemaskine, der næsten kunne gå på vandet.

Medlemmernes store opbakning til projektet betød i øvrigt, at det kunne afsluttes 4 måneder før tid.

Med de mange gennemførte opgaver, står reservatet godt rustet til den nye sæson.

Arrangementskalenderen på foreningens hjemmeside www.kvaerkebyfuglereservat.dk viser allerede rigtig mange oplevelsesmuligheder. Her er mulighed for nattergaleture, pinsemorgen for medlemmer, De vilde blomsters dag, sommerfugletur, store fiskedag og meget mere. Alt dette kan man medvirke i ved et husstandsmedlemskab på kun kr. 200,-

På generalforsamlingen kom der rigtig mange gode forslag på bordet om forbedringer og nye aktiviteter. Bl.a blev det foreslået, at der oprettes en skoletjeneste.

I år håber foreningen også at kunne igangsætte et stort tilbygningsprojekt med handicaptoilet og trappelift til fugletårnet. Med dette projekt opfyldes visionen om at gøre reservatet endnu mere tilgængeligt for borgere med funktionsnedsættelse. Der mangler dog en sidste godkendelse omkring finansieringen, før projektet kan sættes i gang.

Den store opbakning på generalforsamlingen og i det daglige viser, at foreningen rummer mange gode kræfter, der oprigtig er interesserede i at fuglereservatet får en god fremtid.

Link til referat fra generalforsamling

Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk