De Vilde Blomsters Blå Flag Ringsted dag 14. juni 2020

De Vilde Blomsters Dag - Blå Flag Ringsted - 14. juni 2020

Der var desværre rod omkring annoncering af turen, men vejret var fantastisk og 19 personer mødte op. Det var jo fint. Som sædvanlig startede vi med demonstration af planterne allerede nær P-pladsen og Inge fortalte levende om urterne og med mange referencer til egne oplevelser. Her så vi på Almindelig Bjørneklo og Foder-Kulsukker.

Fuglereservatet er spændende at botanisere i, da der både er arter, der knytter sig til næringsrig, fugtig bund og til tør, næringsfattig bund.
Som sidste år gik vi den store rundtur i retning mod mod uret, så vi kunne slutte turen ved museet.

Gifttyden var dårligt udviklet, vi måtte nøjes med at få bladene demonstreret. Langs bredderne af Goddiks Sø så vi Hjortetrøst og Svinesennep. Spørgelysten blandt deltagerne var som sædvanlig stor.

På Åstien kunne vi konstatere, at naboen har lavet tidlig rydning af Kæmpe-Bjørneklo, der stod i en pæn stor gruppe langs med Vigersdal Å. Der skal gøres mere, hvis vi skal undgå spredning til fuglereservatet.

Ved Tårnfalkehøjen viste sig en en helt anden flora, der knytter sig mere til den tørre bund. Her var mange forskellige urter, som Inge kunne snakke om og demonstrere forskellene på. Der var Slangehoved og både Uldhåret og Mørk Kongelys samt Mark-Krageklo.Tre falkeunger kiggede ud fra kassen i masten og en musvåge kom forbi. Derudover var der en tornsanger (foto) et par rødben, mange hættemåger, viber, gæs, blishøns og en enkelt gråstrubet lappedykker at se og høre.

Efter Tårnfalkehøjen er vegetationen gennemgående lavere og helt henne ved rundingen overfor marken gjorde vi igen stop for at se på forskellige planter. På søbredden var der et bælte af Gul Frøstjerne, spredte Krybende Baldrian og desuden lidt Brudelys (uden blomster).

Vi sluttede turen ved huset, hvor der blev åbnet til museet. Her sad vi lidt og nød fuglene. Det blev en fornøjelig og interessant tur for alle!

Turen gentages med Jon som leder på søndag d. 21. juni kl. 10. Der kalder vi den "Blomster i reservatet". Alle er velkomne.

Jon
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk