Effektive arbejdsdage 30. og 31. oktober 2010 i Fuglereservatet

Lørdag og søndag den 30. 0g 31. oktober 2010 var mange medlemmer af Fuglereservatet samlet til den første fælles arbejdsweek-end. Alene lørdag var ikke mindre end 18 medlemmer i gang vedligeholdelsen. Det foregik i det smukkeste efterårsvejr og ingen havde svært ved at holde varmen. Alle gik til arbejdet med krum hals.

Ikke mindre end 3 motorsave var i gang for at rydde omkring stierne. Huset blev ordnet udvendigt med ny maling, vinduerne pudset, udkigsposter oprenset og meget andet nyttigt arbejde blev udført.
Havørn og et par brune flagermus fulgte arbejdet fra luften.
Ikke mindre end 40 medlemmer af foreningen Fuglereservatets Venner har meldt sig til forskellige arbejdsgrupper, der skal stå for vedligeholdelse og pleje, fremvisning og guidede rundture i reservatet, bygning af redekasser og meget mere.
Så foreløbig må man konstatere, at den lille skepsis nogle gav udtryk for omkring opbakningen er blevet gjort til skamme. Bestyrelsen var dog en lille smule spændt på, hvor mange af medlemmerne, der virkelig ville bakke op, når arbejdet kaldte. Så derfor har den første test omkring opbakningen været en meget positiv oplevelse, fortæller Martin Bork, næstformand i foreningen.
Foreningen underskrev en købsaftale om overtagelse af reservatet i august måned i år – efter i knap et år målrettet at have arbejdet på at indsamle økonomiske midler til at kunne købe reservatet. Siden overtagelsen har foreningen nedsat forskellige arbejdsgrupper, som på forskellig vis, skal stå for den fremtidige pasning og vedligeholdelse.
Et af formålene med købet er at arrangere guidede naturfremvisninger for grupper med nedsat funktion. Derfor bliver næste store udfordring, at få vejen rundt i reservatet gjort farbar for svagt gående og for borgere i kørestole.
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk