Kværkeby og Vigersted Lokalråd 24. maj 2016

 

100 besøgte fuglereservatet
 
På forårets varmeste og flotteste aften havde Fuglereservatet tirsdag besøg af 100 interesserede fra lokalområderne i Vigersted og Kværkeby. Unge, gamle og dem midt imellem kom for at høre om reservatets historie og tilblivelsen siden 1970, hvor de første 6 tønder land fra Rosengården i Kværkeby kom til at indgå i det unikke reservat sammen med de senere tilkøb.

Det blev en rigtig god aften med en masse information om, hvordan gamle tørvegrave og en nedlagt grusgrav gennem mere en 45 års udvikling er blevet til en af Ringsted Kommunes naturperler. Et reservat der består af mere end 60 % vand med større og mindre søer og kanaler. Og mange mindre øer, der rummer gode muligheder for fuglene og deres yngel.

Spørgelysten var stor og Peter Hansen, der guidede, havde nok at gøre med at fortælle og forklare. Som han siger "Det var lidt sjovt at have besøg af så mange lokale mennesker, der selv havde oplevet tørvegravningen og de høje bakker med grusgravene. En fortalte f.eks. at det var konen i grusgraven, der læssede mange læs grus med de bare næver og en skovl. Yngre havde lidt svært ved at forstå, at området have været med meget store bakker, som nu er gravet helt væk. I stedet er reservatet nu omdannet til søer, sivskov og pilekrat til glæde for planter og fugle."

Rigtig mange spurgte ind til foreningens drift og om det kunne køre rundt økonomisk. Til det fortalte Peter Hansen, at de p.t. 354 betalende medlems-husstande dækker driften. Dvs. skatter, forsikringer, redskaber og hvad der ellers hører sig til, for at reservatet kan fremstå ordentligt og pænt. Økonomien er helt fornuftig, takket være den store medlemsopbakning og de mange frivillige timer, der lægges i de forskellige arbejds- og interessegrupper. Ikke mindst foreningens hjemmeside udvikles og vedligeholdes af medlemmerne. Se www.fuglereservat.dk

Så ikke nok med at reservatet er tiltrækkende for planter, fugle og dyr. Det er også et sted med godt socialt samvær mellem mennesker – enten ved arrangementer, arbejdsdage eller ved egne besøg.
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk