Fuglenes dag 26. maj 2019

Klokken 10.00 stod 22 forventningsfulde deltagere klar til en tur rundt i Kværkeby Fuglereservat.
Himlen var meget mørk, og det havde regnet, men nu var det blevet tørvejr.

Gøgens kukken bød velkommen, og snart hørtes Nattergalen. Da selskabet nåede Vigersdal Å blev der hørt Kærsanger. Det blev en dejlig tur med masser af fugle.

Rørhøgen blev set flere gange, Gøgen kom også forbi og på vandet lå Gråstrubet Lappedykker. Der blev set rigtig mange store gæslinger, ligesom flere vibeunger blev spottet.

Efter et ophold ved huset, hvor udstillingen og fugleskjulet blev taget i øjesyn, gik turen tilbage mod udgangen. Her blev der blandt andet set en overflyvende Havørn. En Sivsanger sad og skrattede og Blåmejse og Spætmejse fløj med mad til ungerne i kasserne.

I alt blev der set og hørt 41 fuglearter samt et par rådyr og så foregik hele turen i tørvejr, så det var en god oplevelse.
Ankomst af nogle af Danmarks ynglefugle til Kværkeby Fuglereservat 2010 – 2019. Ref. DOFbasen

Skemaet viser tidligste og seneste dato for en række ynglefugles ankomst til reservatet de seneste 10 år.
Den hvide firkant angiver tidspunktet, hvor man normalt regner med fuglens ankomst til Danmark.
Som det fremgår af skemaet er de fugle, som overvinter i Afrika (rød), dem som kommer sidst til landet, og samtidig indenfor et relativt begrænset tidsrum.
Enkelte af de fugle, som kommer fra henholdsvis Vadehavet (blå) og sydvest Europa (grøn), kan i meget milde vintre overvinter i Danmark.
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk