Arbejdsdag 20. og 21. marts 2021

Lørdag den 20. marts - mødtes fire medlemmer af foreningen for at skabe - i bogstaveligt forstand - rammerne for nye generationer hos hættemågerne.

Materialerne til hættemågekasserne - stålrør med påsvejset plade, birk krydsfiner som bund og lister i lærk - skulle samles. Og det blev de på redkordtid! Der var afsat tid fra klokken 9 til klokken 14. Som under arbejdsdagen med rensning af redekasser i reservatet viste det sig hurtigt, at tre af de fremmødte kunne noget helt særligt i f. m. samarbejde. Hans Ole kom under arbejdet med en kommentar om, at det jo næsten var som et samlebånd.

De tre - måske fire - savede, borede og samlede efterfølgende ni mågekasser med rør - klar til montering på jernrør i reservatet. Et flot, flot arbejde blev udført på bare to timer - meget imponerende.

Mågekasserne blev senere transporteret til fuglereservatet, hvor de blev lagt klar til morgendagens ro-lige udsejling med Jørgen som kaptajn og Ulf og undertegnede som medhjælpere på land og i båd. Vi tænker ikke på vinterbadning denne gang.
Søndag den 21. marts gav ikke mindre end 16 super friske medlemmer den gas på arbejdsdagen.
 
Det blev bl.a. til et rent og flot hus med nypudsede vinduer. Og på tangen længst mod vest blev de tilbageblevne elle- og piletræer fældet og helt fjernet. Så nu er der ikke mere uønsket trævækst på tangen. Også fjernelse af tagrør og dunhammer mellem tangen og vejen blev der taget hul på. Det er et meget stort arbejde, som vi må tage lidt efter lidt.

De helt nye mågekasser blev også sejlet ud på plads. Så må vi se om de passer hættemågerne.
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk