Generalforsamling 21. februar 2018


Vild natur sat på spidsen

Forfatter og debattør Rune Engelbreth Larsen formåede at komme med mange utraditionelle indspark omkring vore nationalparker og den vilde natur i særdeleshed. Foran 75 tilhørere i Anlægspavillonen, arrangeret af Kværkeby Fuglereservat i forbindelse med årets generalforsamling, satte Rune Engelbreth Larsen spørgsmålstegn ved, om vore nationalparker overhovedet var i stand til at hjælpe de mange truede arter.
”Det vi mangler er mange flere fristeder, hvor naturen får lov til at passe sig selv og hvor nogle af vore tidligere store pattedyr som elg, krondyr, vildsvin og lignende kan græsse, æde og rode i skovbunden og opstamme træer – det er ikke nok at have nationalparker, hvor indholdet er rapsmarker og intensivt skovbrug. Vi har brug for at træer kan nedbrydes stille og roligt og at der i skovene er lysåbne områder”. Dette var foredragets hovedpunkter. Et spændende foredrag.
Endnu en overvældende generalforsamling

Omkring 75 fremmødte deltog i årets generalforsamling i går aftes. Formandens beretning, regnskab og budget kan nu ses på hjemmesiden inkl. billeder fra aftenen. Der blev budt på kaffe og the samt en masse superlækkert hjemmebag, som bestyrelse og medlemmer have frembragt.
Under valg til bestyrelse ønskede Jette Bjerregaard ikke at genopstille til bestyrelsen. Jette har ydet en meget stor og beundringsværdig indsat for foreningen og fortsætter heldigvis som projektholder for fotogruppen. Tusind tak for det.
John Kristensen der varetager medlemskartotek og sekretærposten, som tidligere var suppleant, indtræder nu i bestyrelsen, ligesom Jørgen Madsen blev nyvalgt blandt suppleanterne.
Ved mådehold og tænksomhed har foreningen en fornuftig økonomi, hvor årenes overskud indsættes på en arealfondskonto, så vi er klar, hvis nabojord pludselig kommer i spil. Vi ser gerne et lidt større og måske også et lidt vildere reservat, hvis vi får mere plads.
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk