Reservatet og naturbeskyttelsesloven 24. april 2021

 
Vejret var med os i dag, lidt køligt, lidt blæsende, men solrigt. En snes medlemmer mødte op for at høre om naturbeskyttelsesloven.  Vi havde bedt Anne-Marie Bürger om at forklare, hvordan naturbeskyttelseslovens §3 påvirker vores muligheder for at pleje reservatet.
 
Vi fik en fornemmelse af problemet sidste efterår, da kommunens sand var på kortvarig ”ferie i reservatet” en måneds tid. AMB har 15 års erfaring med arbejdet som biologisk konsulent med bl.a. udpegelse af §3-omåder.
Essensen i denne paragraf er, at man ikke bare sådan må ændre naturtilstanden i et naturområde, men dog godt udføre regelmæssig pleje. Her er der plads til vurdering, så der er ikke helt nagelfaste bestemmelser.

AMB fortalte i øvrigt, at gamle pilekrat rummer den største biodiversitet af alle danske plantesamfund - når alle organismer tages i betragtning. Det var ny viden for mig! Det må vi tage hensyn til i vores fremtidige pleje af reservatet, da vi har gamle pilekrat flere steder omkring Goddiks Sø.

I øvrigt så vi rød glente, spurvehøg, tårnfalk og rørhøg. Næsten alle hættemågekasserne var besat af stående eller liggende måger, dejligt art se! Gåsefamilierne viste deres gæslinger frem for os.
En dejlig dag, hvor vi osse blev lidt klogere på §3.

Jon
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk