Sandstranden fra torvet er nu flyttet til fuglereservatet

Fire kæmpe læs sand – godt 40 tons - fra Ringsted torv blev torsdag kørt til Kværkeby Fuglereservat. Her skal sandet de kommende år gøre livet bedre for de af reservatet fugle, der foretrækker at finde føden på sandbund.

Da grundlæggeren, Gunner Goddik, for snart mange år siden indrettede reservatet, viste det sig hurtigt, at mange strandfugle også slog sig ned, fordi en del af reservatet var anlagt i en nedlagt grusgrav med søer og sandbund.
Netop det perfekte sted for strandskade, præstekrave, strandløber m.fl.

Desværre var nogle af bredderne gennem årene tilgroet. Det rådes der nu bod på ved tilførsel af fint vasket sand fra torvet. Første havde børn og borgere glæde af sandet i byen og nu har fuglene glæde af sandet i reservatet.
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk