Referat fra fugletur (med KFV) – 10. oktober 2021

Der var 16 deltagere til denne årets sidste tur i et dejligt om end køligt efterårsvejr. Fra Ringsted gik turen først til Borreby Mose, hvor vi var fra ca. kl. 10 til 12. Efterfølgende tog vi til Stigsnæs, hvor vi kiggede på fugletrækkene til ca. kl. 13:30. Arne Hastrup kunne ikke deltage som turleder, så Jørgen Madsen havde velvilligt stillet sig til rådighed, hvilket blev påskønnet med klapsalve og lidt druesaft!

Nu var det jo en fugletur, men et par spændende planter fandt Jon dog undervejs: Firkløft, Top-Star, Kæmpe-Svingel og dertil en del svampe.

Borreby Mose: Havørn, Musvåge, Tårnfalk, Rød Glente, Hjejle, Vibe, Stær, Stor Kobbersneppe, Alm. Ryle, Bramgås, Grågås, Gråand, Krikand, Taffeland, Brushøne, Ring- og Hul Due, Fiskehejre, Rødben, Stor Præstekrave, Lærke, Blishøne, Toppet Skallesluger, Sølvmåge, Knopsvane, Terne og Kragefugle.

Stigsnæs: Skarv, Stor Flagspætte, Vandrefalk, Knopsvane, Pibeand. Træk af: Huldue, Spurvehøg, Rød Glente, Stillits og Bogfinke.
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk