Tur for guider - nuværende såvel som kommende guider

Lørdag den 4. maj 2019
Otte interesserede mødte op trods det kølige og blæsende solskinsvejr. Jon havde "Blomsterne omkring os" og et skema til bestemmelse af planter med til deltagerne.
Først demonstrerede Jon et par gange, hvordan skemaet bruges og siden fik deltagerne selv lejlighed til at prøve at bestemme planter. Efter lidt snak om botaniske begreber gik det helt godt.

De medbragte sandwich blev indtaget i museet, mens et par byger drev forbi. Siden gik vi Mosestien rundt med en afstikker til Tårnfalkehøjen, hvor vi så 3 overflyvende hvide storke, som senere slog ned på naboens nypløjede marker. Her var det svært at samle sig om "grønsagerne"!

Udvalget af blomstrende planter var begrænset, men det gik alligevel godt, når vi kunne tage småplanterne med. Vi bestemte Løgkarse, Mælkebøtte, Tusindfryd, Vild Kørvel, Gul Iris (kun blade), Udspærret Vinterkarse, Døvnælde, Korsknap, Hulkravet Kodriver, Fuglegræs, Blød Storkenæb, Tråd-Ærenpris (Plæne-Ærenpris) og Eng-Kabbeleje. Det vakte almindelig undren, at "en blomst" af Tusindfryd i virkeligheden består af ca. 30 hvide og golde blomster (der tjener reklameformål) og ca. 50 gule fertile blomster i midten, der klarer formeringen.

Ud over storkene sås Rød Glente, Rørhøg, Digesvaler ved redehuller, Landsvaler, Bysvaler og der hørtes Isfugl. Endnu en dejlig dag i reservatet.
Jon
Bestemmelse af vilde planter vha. ”Blomsterne Omkring Os”. JF 2019.
Generelt: Kig på veludviklede individer og helst på mere end 1 plante!
Blomst 3-tallig (eller 6-tallig), hører ofte til De Enkimbladede. Bladene har for det meste parallelle strenge og er ofte (men ikke altid) græsagtige
I. Enkimbladede vandplanter er oftest Brudelys/Skeblad/Vandpest/Pilblad (4 arter, side 248), Frøbid/Krebseklo (2 arter, side 251), Vandaks (4 arter, side 252), Andemad (4 arter, side 282) eller Iris (2 arter, side 260)
II. Enkimbladede landplanter med regelmæssige, farvestrålende, blomster tilhører ofte Lilje/Fuglemælk/Guldstjerne/Vibeæg (3 arter, side 254), Narcis (12 arter, ikke medtaget i bogen)
III. Enkimbladede landplanter med uregelmæssigt formede blomster tilhører næsten altid orkiderne (26 arter, side 292-303)
IV. Enkimbladede landplanter med farvestrålende, regelmæssige, små blomster tilhører ofte Konval/Firblad/ Majblomst (6 arter, side 258-260) eller Løg (5 arter, side256)
V. Enkimbladede landplanter med blomster i kolber ofte omgivet af farvet hylsterblad tilhører Arum eller Kalmus (2 arter, side 282)
VI. Enkimbladede landplanter med små grønne eller brune blomster tilhører Græs (44 arter, side264-280), Halvgræs (17 arter, side 286-290), Siv (7 arter, side 262-264), Dunhammer (2 arter, side 284) eller Pindsvinknop (3 arter, side 284)
Blomster med tallet 4, 5, 7 eller mange hører ofte til De Tokimbladede. Bladene har for det meste forgrenede strenge og er sjældent græsagtige.
1. Tokimbladede vandplanter tilhører ofte Hornblad/Vandranunkel/Åkande (4 arter, side 36), Hesteha-le/Tusindblad (2 arter, side 124), Skærmplanter (4 arter, side 128), Bukkeblad/Søblad (2 arter), Vandrøllike (1 art, side 148), Vandstjerne (1 art, side 172), Blærerod (1 art, side 200) eller Lobelia (1 art, side 212)
2. Tokimbladede landplanter med uregelmæssige blomster (fx med over- og underlæbe) tilhører oftest Akeleje/Riderspore/Stormhat (3 arter, side 38), Jordrøg/Lærkespore (4 arter, side 50), Balsamin (2 arter, side 110), Ærteblomsterne (38 arter, side 90-104), Viol/Stedmoderblomst (10 arter, side 116-118), Læbeblomsterne (24 arter, side 172-180) eller Maskeblomster (38 arter, side 184-200)
3. Tokimbladede landplanter med små blomster, der sidder mange sammen i kurve, tilhører oftest Kurvblomst (89 arter, side 212-246) eller Blåhat, Skabiose, Blåhat (3 arter).
4. Tokimbladede landplanter med små blomster, der sidder mange sammen i skærme, tilhører ofte Skærmblomsterne (18 arter, 124-136) eller Baldrian/Vårsalat (3 arter, side 204).
5. Tokimbladede landplanter med mælkesaft hører ofte til Vortemælk (3 arter, side 110), Valmue/Svaleurt/ (5 arter, side 48), Snerle (2 arter, side 162), Klokke/Blåmunke (9 arter, side 206-110) eller kurvplanternes ”mælkebøttegruppen” (23 arter, side 238-246).
6. Tokimbladede landplanter med farvestrålende, bølgede kronblade og 5 støvknapper i ”tipi” tilhører ofte Natskygge (4 arter, side 182)
7. Tokimbladede landplanter med stive hår på blade og stængler og blå og røde blomster tilhører oftest Rubladede (18 arter, side 164-170)
8. Tokimbladede landplanter med farvestrålende blomster, hvor de mange støvdragere er samlet i et rør tilhører ofte Katost. Frugterne ligner små, hele ”oste”. (5 arter, side 112)
9. Tokimbladede landplanter med 4 kronblade og 6 støvknapper tilhører Korsblomsterne (45 arter, side 52-70)
10. Tokimbladede landplanter med små, hvide blomster og syrlige blade tilhører ofte Pileurt/Skræppe/Syre/Rødknæ (16 arter, side 14-18)
11. Tokimbladede landplanter med blade i kransen tilhører oftest Snerre/Blåstjerne (10 arter, side 152-160).
12. Resten kan måske findes i Nelliker (34 arter, side 22-34), Ranunkler (20 arter, side 40-46), Roser m.m (28 arter, side 78-88), Lyng m.m. (23 arter, side 138-146), Kodriver m.m. (15 arter, side 148-154) eller Hindebæger/Ensian/Tusindgylden (8 arter, ide 154-156).
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk