Arbejdsdag 3. september 2023

16 medlemmer gav en hånd med på arbejdsdagen
den 3. september 2023. Motorsave, kratrydder og sakse kom flittigt i brug. Nogle tog turen rundt den ene vej med sakse og klippede udhængende grene og siv. Andre gik den anden vej med det lidt mere grove værktøj. Så der blev klippet endog meget i udhængende træer og buske. Og et par rigtig store væltede træer blev også ryddet af vejen. Takket være de mange friske hjælpere blev afklippet samtidig ryddet af vejen, så man kan komme igennem med traktoren og slagleklipperen.
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk