Fuglenes Dag, søndag den 28. maj 2017 i Kværkeby Fuglereservat.

Temperaturen denne søndag formiddag lå på 21 gr. C. Frisk vind – 5 m/s – fra syd. Rigtig god sigtbarhed ca. 16 km og sol gennem tynde skyer. Lidt truende skyer sås mod sydvest.

Turguider var Benny Rosenqvist og Henning Kopp.
Elleve deltagere, hvoraf fem var medlemmer af DOF, var mødt op til rundturen i reservatet.

Undertegnede bød velkommen og fortalte lidt om reservatets historie fra starten i 1970, hvor Gunner Goddik købte det første område og senere med tilkøb af flere områder til de ca. 9 ha, som området i dag består af.
Herefter blev en foreløbig opgørelse over de indtil nu i 2017 registrerede ynglefugle i reservatet gennemgået.

Under turen rundt i reservatet blev rørhøghannen set adskillige gange, hvilket var naturligt da høgeparrets rede var konstateret anlagt i et område med rørskov midt i området. Af andre arter kan nævnes nattergal og isfugl – begge hørte.

Et par af turens højdepunkter var observationen af gråstrubet lappedykker, som igen havde bygget rede i den vestligste del af reservatet (tidligere forsøg var blevet forpurret af blishøns). Et andet højdepunkt var da en af deltagerne dygtigt spottede en fjerspids i det nederste hjørne af en tårnfalkekasse opsat i toppen af en cirka otte meter høj træmast i kanten af reservatet mod syd. Ved nærmere kikkertsyn af flere af deltagerne blev det afgjort, at fjerspidsen var en del af en rugende tårnfalks hale. Under tidligere ture i foråret var fuglen blevet set flyve fra kassen. Nu ser vi frem til at se ungeaktivitet i redekassen.

Alt i alt blev det en rigtig god rundtur i reservatet, hvor 38 forskellige fuglearter blev set eller hørt.

Henning Kopp
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk