Fugle- og mågekasserne er nu på plads
 
Gennem hele vinteren har fuglekasse-gruppen været samlet adskillige gange. Og det har resulteret i mange nye fuglekasser i forskellige størrelser, reparation af gamle kasser og opsætning i reservatet af flere omgange med store stiger i brug.
 
Det er blevet til kasser til stære, alliker, rødstjert, ugler, spætmejser, musvitter, hvinand og mange flere. Nu må foråret så vise, om fuglene vil flytte ind.
 
Også 20 nye mågekasser er der fremstillet. Der er virkelig lagt mange kræfter og kreativitet for dagen i forbindelse med hættemåge-kasserne. Der er udviklet et beslag, som let kan skydes ned i de jernrør, der nu er rammet ned i søbunden. Det betyder at defekte kasser let kan udskiftes og at kasserne kan demonteres uden brug af værktøj, når de skal ind om vinteren.
 
Den 30. marts var der tilsyneladende 3 – 4 hættemåge-par, der allerede havde taget kasserne i brug. Så der bliver spændende at se, hvordan mågerne tager imod flytningen fra mosen ud til den vestlige ende af grusgraven. Det ser ud som om ca. 40 hættemåger bevæger sig rundt omkring kasserne.
 
Tak til de mange der har ydet bidrag til måge- og fuglekasser. Det gælder arbejdskraft, indkøb af materialer, jernrør, svejsning, søjleboremaskine og meget mere.
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk