Fugletur tirsdag den 23. maj 2017 i samarbejde med Ringsted Bibliotek

26 var mødt op på en lidt overskyet aften, men fuglene sang på livligste vis alligevel. Vores ca. 5 nattergale var i gang med den smukkeste sang, men at se en af dem er svært, da de gemmer sig i løvet. Vi hørte også løvsanger, sivsanger, rørsanger og tornsanger i reservatet, og kærsanger på den anden side af åen. Henning prøvede ihærdigt at lære os fuglestemmerne. I grusgravssøen så vi de rugende fugle som hættemåger, blishøns og gråstrubet lappedykker, og svanen lå stadig på æg. Vi så ligeledes fiskehejre og rørhøg. 
 
På nabomarken var strandskaderne med unge, ligesom der var rigtig mange grågæs med gæslinger der var ved at samle sig til natten.
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk