En effektiv arbejdsdag den 6. oktober 2019

Der blev virkelig gået til den på arbejdsdagen den første søndag i oktober. Og vejret kunne ikke være bedre på denne årstid. Der var ca. 15 fremmødte, heraf de fleste gamle kendinge, men også suppleret af to nye arbejdsheste – Per og Frank. Hold da op, hvor det gav en positiv forskel.
 
Der blev hevet rigtig mange træer op med rode af den gamle røde Ferguson, godt suppleret med kyndige folk med tovværk og gode opryddere. Også motorsavene kom flittigt i brug, hvilket gik ud over de mange selvsåede pile- og elletræer, der var blevet lidt for store og dominerende de forkerte steder.

Der blev også opsat nye stolper til de 10 QR-koder, ligesom der blev renset tagrender og der blev ryddet godt og grundigt op bag ved huset. Der blev også beskåret grene langs med vejen flere steder. Ikke alt blev nået, men vi kom rigtig langt med det meste.

Arbejdsdagene i fuglereservatet er en forudsætning for at vi kan tilbyde de mange gode oplevelser. Derfor er det en uvurderlig hjælp, der gives af medlemmerne.

Med venlig hilsen
Peter Hansen
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk