8 nye fuglekasser - 18. marts 2018

Merete, Henning og Ulf, har i dag i strålende solskin været i reservatet og sætte de nye 8 mejsekasser op, der blev fabrikeret i efteråret.
 
Ulf havde indkaldt kassegruppens medlemmer, hvoraf to desværre ikke var i stand til at deltage. Merete, Ulf og Henning mødtes ved Museet, hvor redekasserne var opbevaret. Efter et kort ophold gik turen ”med uret rundt” i reservatet, over dæmningen og videre langs Vigersdal Å – dvs. den korte rundtur.

To kasser blev opsat i Skoven, én ved Kanalen, én ikke langt fra Knækket, to i Plantagen, én på den nordvestlige side af Pilesumpen og én på østsiden af Pilesumpen. Med de allerede opsatte redekasser er vi nu ekstra godt ”dækket ind” til den forestående ynglesæson. Vi holder herefter et vågent øje med de ny-opsatte kasser. Kan de tænkes at blive benyttet før de gamle på trods af det lidt sene tidspunkt for ophængningen? Under turen blev to gamle kasser genskabt som yngelkasser – den ene for rødstjert m.fl. manglede låg. Den anden for stær manglede bund. 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk