Nattergaletur 22. maj 2018

Vi ankom til Fuglereservatet til endnu en rigtig flot sommeraften, en blandt en hel række. Vi kunne samle 12 deltagere på fugleturen, 4- 5 stk. hævdede at være forholdsvis nye fuglekiggere.

Vi fik de traditionelle og forventede småfugle med hver især deres individuelle sang,- Løvsanger, Tornsanger, Munk, Rørspurv, Rørsanger, Nattergal dog lidt tavs, men hørte den trods alt, Havesanger, Bogfinke
Landsvale, Digesvale og Gulspurv. Vi oplevede god stemning og interesse for sagen , måske tendens til lidt rigelig snak.

Vi travede den traditionelt flotte tur rundt søen, som var fuldstændig blank uden en eneste krusning på vandfladen. Umiddelbart forud for den samlede tur kunne vi turledere nyde De Gråstrubede træde op til
lidt forsøg på pardans, meget stemningsfuldt!

Det gav god stemning, at passere de meget ihærdige Digesvaler, som fløj fødesøgende rundt, for jævnligt at frekventere rederne i skrænten. Man fornemmer travlheden blandt dem.

Næste bemærkelsesværdige: 3 Fiskehejrer forskellige steder i reservatet, specielt en der balancerede på en gren i en pilebusk, herefter Gråkrage, der toppedes med Vibeforældrene, de kæmpede en brav kamp,
det for at undgå at Kragen kom for tæt på ungerne, 3 stk. var der i dag af de små.

Vi fik et hurtigt glimt af Tårfalkehannen, der forlod redekassen tættest på huset, vi håber nu, at han og en evt. mage holder distancen med mulig ungeproduktion.
Endelig vækker det ikke mindst min egen begejstring, med at høre liv i stærekasserne, det tegner godt.
Men nævnes må,- at vi i aften ikke hørte noget til Kærsangeren.

Endelig kunne vi takke hinanden for en god og fornøjelig tur, men hvor var myggene dog nærgående.


Tak for en god tur Inger Nielsen
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk