Donation Nordea-fonden

Nordeas lokale filialchef Heidi Holck overrakte en meget kærkommen check på kr. 13.000 til brug for bl.a. et bordbænkesæt til mennesker med funktionsnedsættelse. Nordeas lokale filialchef Heidi Holck overrakte en meget kærkommen check på kr. 13.000 til brug for bl.a. et bordbænkesæt til mennesker med funktionsnedsættelse.
Kærkommen donation fra Nordea-fonden
Snapseturen den 28. august 2016 var en fantastisk opvarmning til et besøg fra Nordea-fonden og filialchef Heidi Holck. Helle Holck kom med en check på ikke mindre end kr. 13.000, som hun overrakte til Kværkeby Fuglereservats Venner til indkøb af bålfad og bordbænkesæt. Sidstnævnte kan også bruges af kørestolsbrugere. Med dette nye udendørsinventar vil reservatet fremover være endnu bedre rustet til at tilbyde mennesker med nedsat funktion gode oplevelser i det unikke sjællandske reservat.
Heidi Holck gav udtryk for, at Nordea-fonden var rigtig glad for at kunne støtte op om dette lokale fuglereservat, som er en god naturperle for foreningen, lokalsamfundet og de mange besøgende. Også Helle fik mulighed for at få en herlig snapsesmagsprøve.
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk